Rezon ki fè anpil Pwojè sosyal kominotè kraze

Rezon ki fè anpil Pwojè sosyal kominotè kraze

Nou gen bon entansyon, nou genyen yon bon lide pwojè, men anyen pa mache oubyen yo bagay ki te lanse ak anpil enèji bloke nan wout apre 2, 3 mwa. Rezon yo anpil, men mwen remake 4 ki eleman ki lakoz anpil pwojè nan sektè ekonomi sosyal solidè a kraze. 1. Monte sou baz...