Rezon ki fè anpil Pwojè sosyal kominotè kraze

Rezon ki fè anpil Pwojè sosyal kominotè kraze

Nou gen bon entansyon, nou genyen yon bon lide pwojè, men anyen pa mache oubyen yo bagay ki te lanse ak anpil enèji bloke nan wout apre 2, 3 mwa. Rezon yo anpil, men mwen remake 4 ki eleman ki lakoz anpil pwojè nan sektè ekonomi sosyal solidè a kraze. 1. Monte sou baz...

Pran premye plas la pou w jwenn kè kontan

Pran premye plas la pou w jwenn kè kontan

Mwen pami sila yo ki grandi ak lide ke byennèt chita nan sèvis lòt yo kèlkeswa kondisyon an. Ak yon mantalite konsa a soufrans te vin parèt tankou yon bagay nòmal, yon pasaj oblije si mwen vle gen kè kontan. Pa gen anyen ki pi gran ke yon moun ka fè ke sakrifye tèt li...