Pran premye plas la pou w jwenn kè kontan

Pran premye plas la pou w jwenn kè kontan

Mwen pami sila yo ki grandi ak lide ke byennèt chita nan sèvis lòt yo kèlkeswa kondisyon an. Ak yon mantalite konsa a soufrans te vin parèt tankou yon bagay nòmal, yon pasaj oblije si mwen vle gen kè kontan. Pa gen anyen ki pi gran ke yon moun ka fè ke sakrifye tèt li...